199.000 250.000 
815.000 
869.000 
690.000 
390.000 490.000 
550.000 
550.000 
649.000 
490.000 
690.000 
1.135.000 1.175.000 
Sale
960.000 
768.000 

Cặp văn phòng đi làm cơ quan công ty doanh nghiệp đẹp mắt. Mẫu mà đa dạng các mẫu cặp đựng tài liệu văn phòng, giấy tờ hợp đồng lịch sự