Balo độc đáo bắt mắt lạ mắt, không giống ai, độc nhất khi di chuyển và trong đám đông làm bạn nổi bật nhất