1.320.000 

Túi trống lớn đựng đồ phục vụ công việc du lịch sinh hoạt của khách hàng, túi trống lớn giải quyết vấn đề chứa đồ đựng đồ rất tốt, gọn gàng hơn.