-10%
500.000 
450.000 

Túi trống nhỏ thì ngược lại túi trống lớn, túi trống nhỏ giúp đựng đồ và cả yêu cầu thời trang nhiều hơn, đeo nhỏ gọn vừa người có thể dùng cho nhiều mục đích.